Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty
Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty
zbrane liptov takticka vystroj menu

taktická výstroj

zbrane liptov kratke zbrane menu

krátke zbrane

zbrane liptov dlhe zbrane menu

dlhé zbrane

zbrane liptov ochrana menu

ochrana

Reklamačné podmienky

 

 

 1. Pri doručení objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra je kupujúci povinný tovar skontrolovať, či nevykazuje vady spôsobené prepravou.

 

2. Ak tovar tieto vady vykazuje, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom  zápis o škode, alebo tovar ihneď (v deň prevzatia) u DPD reklamovať. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim ani prepravcom uznané.

 

3. V prípade prepravnej škody uchovajte obal v ktorom je tovar prepravovaný pre prípadnú fotodokumentáciu.

 

4. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné vady je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.

 

5. Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.zbrane-liptov.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu telefonicky na tel. č. 0903 891 200 alebo info@zbrane-liptov.sk.

 

6. Aby mohla byť reklamácia úspešne vybavená, je nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť kópiu faktúry a odoslal ju spolu s reklamovaným tovarom predajcovi.

 

7. V prípade, že tovar je potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník (kupujúci) povinný buď tovar zabaliť do originálneho obalu alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, a to taký, ktorý vyhovuje nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.

 

8. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, eventuálne opravou či vrátením zaplatenej kúpnej ceny tovaru. V prípade reklamácie tovaru neposielajte na dobierku, ale pošlite ho ako poistený balík, alebo poistenú doporučenú zásielku. Tovar poslaný na dobierku nebude predávajúcim prijaty.Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako neodôvodnená, bude zákazníkovi tovar odoslaný na jeho náklady späť.

 

9. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z nesprávneho používania kúpeného tovaru, funkčných vlastností, rovnako tak ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami či chybnou manipuláciou. Na chyby takéhoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka. Taktiež sa nevzťahuje záruka na tovar, ktorý je dodaný zdarma.

Nákupný košík
zbrane liptov uvodne upozornenie FINAL